Emma Sanguinetti - “Mata Mua” de Gauguin, la joya de la corona del Thyssen, regresa a Madrid

10 febrero 22